2310427725 Μπάμπη Άννινου 9, Θεσσαλονίκη vourkon@gmail.combanner imageΚαλωσήρθατε στη σελίδα !

Το γραφείο του αρχιτέκτονα Κωνσταντίνου Βούρου στην Θεσσαλονίκη ασχολείται με εκδόσεις οικοδομικών αδειών και εργασιών μικρής κλίμακας, τακτοποιήσεις αυθαίρετων κατασκευών, αρχιτεκτονικές μελέτες εφαρμογής για εμπορικούς χώρους και κατοικίες, ανακαίνισης διαμερισμάτων, προτάσεις διαμόρφωσης υπαίθριων χώρων καθώς και με συμμετοχές σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς.
 

Παρεχόμενες υπηρεσίες
αρχιτεκτονικές μελέτες, εκδόσεις αδειών, άδειες εργασιών μικρής κλίμακας, αρχιτεκτονική τοπίου υπαίθριων χώρων.

 

Η εμπειρία και η γνώση για όλο το φάσμα των τεχνικών εργασιών και μελετών και η παρουσία του συνεργαζόμενου επιστημονικού προσωπικού όλων των ειδικοτήτων εγγυάται την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Αρχιτεκτονικές Μελέτες
Οικοδομικές άδειες
Βεβαίωση Μηχανικού
Αρχιτεκτονική Τοπίου